Updates:

Special Assembly: 2019-20


No. Month Date Day Occasion

1

June

-

-

Guru Har Gobind Sahib Prakash Parv

2

July

16.07.19

Tuesday

Guru Purnima

23.07.19

Tuesday

Bal Ganga Dhar Tilak &

Chandra Shekhar Azad Jayanti

26.07.19

Friday

Guru Har Krishan Ji Prakash Parv

31.07.19

Wednesday

Munshi Prem Chand Jayanti

3

August

01.08.19

Thursday

Lok Manya Tilak Punya Tithi

05.08.19

Monday

Nagpanchami

13.08.19

Tuesday

Devi Ahilya Punyatithi

14.08.19

Wednesday

Rakshabandhan

26.08.19

Monday

Saint Mother Teresa Jayanti

31.08.19

Saturday

Guru Granth Sahibji Prakash Parv &

Ganesh Chaturthi

4

September

11.09.19

Wednesday

Saint Vinoba Bhavo Jayanti

14.09.19

Saturday

Hindi Diwas

5

October

01.10.19

Tuesday

Lal Bahdur Shastri Jayanti &

Gandhi Jayanti

04.10.19

Friday

Dussehra

15.10.19

Tuesday

Guru Ram Das Ji Prakash Parv

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Jayanti

31.10.19

Thursday

Sardar Vallabh Bhai Patel Jayanti

6

November

12.11.19

Tuesday

Guru Nanak Devji Prakash Parv

30.11.19

Saturday

Guru Teg Bahadurji Shahidi Parv

8

January

04.01.20

Saturday

Road Safety Day

11.01.20

Saturday

Swami Vevekanand Jayanti

23.01.20

Thursday

Subhash Chandra Bose Jayanti

9

February

19.02.20

Wednesday

Guru Ravidas Jayanti and

Chhatrapati Shivaji Jayanti

22.02.20

Saturday

World Day for Water

28.02.20

Friday

National Science Day

10

March

07.03.20

Saturday

Women's Day

09.03.20

Monday

Dhulendi

11

April

01.04.20

Wednesday

Ram Navami

13.04.20

Monday

Ambdedkar Jayanti